معرفی پرسنل

 • مهدی شفیعی

  مهدی شفیعی

  لیسانس مدیریت معاون آموزشی
 • محمدرضا عرب

  محمدرضا عرب

  فوق لیسانس ادبیات فناوری
 • احمد برادران نجار

  احمد برادران نجار

  لیسانس مدیریت مشاور آموزشی