مراسم آغاز سال تحصیلی جدید به تفکیک پایه ها برگزار شد.


با توجه به اعلام وزارت آموزش و پرورش، مدارس در سال تحصیلی 1400-99 از پانزدهم شهریور کار خود را آغاز کردند. از آنجایی که باید دستورالعمل های بهداشتی رعایت شود تا خطر انتقال و یا ابتلا به ویروس کرونا کاهش یابد. متوسطه دوره اول پسرانه امام حسین(ع) سبزوار دانش آموزان را براساس پایه تحصیلی و کلاسبندی آنها مراسم آغاز سال تحصیلی را در سه روز برنامه ریزی نمود. بر این اساس دانش آموزان پایه هفتم روز شنبه 15 شهریور در 2 گروه و پایه های هشتم و نهم نیز در روزهای 16 و 17 شهریور در 2 گروه و در ساعت های 7:30 و 10 به آموزشگاه مراجعه کرده و در جریان کلاسبندی خود قرار گرفتند. این در حالی است که تدریس بصورت مجازی هم به زودی راه اندازی خواهد شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 8/20