سال تحصیلی جدید با حال و هوایی خاص در دوران کرونا آغاز شد.


از جمله برنامه های پیش بینی شده در مراسم امسال می توان به تلاوت قرآن، پخش سرود ملی، مداحی، اهدای تقدیرنامه های جامانده از سال قبل و ذکر نکات بهداشتی و آموزشی اشاره کرد. مانند سال گذشته اجرای برنامه ها با کمک دانش آموزان صورت گرفت. با اتمام برنامه دانش آموزان پس از تب سنجی به کلاس خود رفته و با دبیران و نوع آموزش در سال جدید آشنا شدند. طبق برنامه دانش آموزان از تاریخ 18 شهریور 99 در 2 گروه و بصورت زوج و فرد به آموزشگاه مراجعه می کنند. باید اشاره کرده که هر کلاس به 2 گروه “الف” و “ب” تقسیم شده اند و هرکدام در روزهای زوج و فرد به آموزشگاه مراجعه می کنند. تدریس حضوری در اولویت کار آموزشگاه می باشد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 14/20