دریافت لوح سپاس برگزاری ششمین دوره المپیاد ورزشی درون مدرسه ای

آموزشگاه امام حسین(ع) شماره3 ، با توجه به فعالیت های ورزشی درون مدرسه ای در سال تحصیلی 99-98 و موفقیت های چشمگیر در مسابقات شهرستان (رتبه اول در رشته والیبال-رتبه اول در رشته تنیس روی میز- رتبه سوم در رشته هندبال) جزء مدارس فعال شهرستان بود.
به همین دلیل آقایان:
_ محمدرضا عطار مدیر محترم آموزشگاه
_ حسن فرزامیان دبیرمحترم تربیت بدنی
_ محمود آهنج معاون محترم پرورشی
مورد تقدیر اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی – معاونت تربیت بدنی و سلامت- قرار گرفتند. این تقدیرنامه در روز چهارشنبه 26 شهریورماه 1399 در آموزشگاه تقدیم این عزیزان شد. باید اشاره کرد که متوسطه پسرانه دوره اول امام حسین(ع) سبزوار سال ها است در زمینه ورزشی سرمایه گذاری خوبی انجام می دهد و نتیجه بسیار خوبی در مسابقات شهرستان و حتی استانی بدست می آورد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 10.5/20