افتخار آفرینی دانش آموزان در مسابقات معارف اسلامی شهرستان

با توجه به شرایط کرونا مسابقات معارف اسلامی شهرستان در سال تحصیلی 1400-1399 بصورت مجازی برگزار شد. در این دوران به وسیله نرم افزارهای مختلف و همچنین حضور حداقلی دانش آموزان در مدرسه، شرایط برای کشف دانش آموزان جدید الورود و تمرین با این عزیزان فراهم شده و با حداکثر توان در مسابقات حاضر شدند. امسال نیز مانند سال گذشته موفقیت دانش آموزان از نظر کسب رتبه، دبیرستان دوره اول پسرانه امام حسین(ع) شهرستان سبزوار را در جایگاه برترین مدارس این شهرستان قرار داد. از رتبه های دانش آموزان می توان به: 8 رتبه اول، 4 رتبه دوم و 9 رتبه سوم در این مسابقات اشاره کرد. 8 نفری که رتبه اول را کسب نموده اند برای حضور در مسابقات مرحله بعد آثار خود را ارسال کرده اند. با آرزوی موفقیت برای این عزیزان در مرحله استانی


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20