آماده شدن کارنامه نوبت دوم و تحویل آن به دانش آموزان


با به پایان رسیدن امتحانات نوبت دوم که بصورت حضوری (برای پایه نهم) و غیر حضوری (برای پایه های هفتم و هشتم) برگزار شد و آماده شدن نمرات دانش آموزان، کارنامه این عزیزان از تاریخ 7 تیرماه 1399 آماده تحویل می باشد. باید اشاره کرد که امسال با توجه به بیماری کرونا جشن ممتازین دبیرستان پسرانه امام حسین(ع) دوره اول سبزوار برگزار نشد و در عوض هدایای دانش آموزان همراه با کارنامه نوبت دوم به آنها اهدا شد. در این مراسم که هر سال برگزار می شود تمامی دانش آموزان هدیه ای دریافت می کنند. البته با توجه به معدل هر کدام از آنها جوایز هم متفاوت می باشد. بصورت همزمان ثبت نام دانش آموزان ورودی جدید نیز انجام می شود.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 2/20