اطلاع رسانی

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

01 هوشمند سازی کلاسها

مجهز به امکانات سیستمی و نمایشی

02 مطالعه و تحقیق

تشویق در مطالعه و تحقیق مباحث علمی، آموزشی

03 آشنایی با مسائل فرهنگی

آموزش مباحث دینی و اخلاقی

دانش آموزان برتر

مجیدکلاته سیفری
مجیدکلاته سیفری المپیاد علوم هشتم پایه تحصیلی : هشتم شهر : سبزوار رتبه : منتخب مرحله اول
میثم کرابی
میثم کرابی المپیاد علوم هفتم پایه تحصیلی : هفتم شهر : سبزوار رتبه : منتخب مرحله اول
نیما علی خانی
نیما علی خانی المپیاد علوم هفتم پایه تحصیلی : هفتم شهر : سبزوار رتبه : منتخب مرحله اول
حسام الدین باغجری
حسام الدین باغجری امپیاد نهم ریاضی پایه تحصیلی : نهم شهر : سبزوار رتبه : منتخب مرحله اول
سیدارشیا ایزی
سیدارشیا ایزی امپیاد نهم علوم پایه تحصیلی : نهم شهر : سبزوار رتبه : منتخب مرحله اول
امیرحسین باغجری
امیرحسین باغجری امپیاد نهم ریاضی پایه تحصیلی : نهم شهر : سبزوار رتبه : منتخب مرحله اول